BREAKING NEWS
latest

'एम.डी.पावडर' अंमली पदार्थ विक्री करणारे दोन सराईत इसम मानपाडा पोलीसांच्या अटकेत..

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली दि.२९ : मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हददीत खोणी भागातील लोढा पलावा, फेज-२, येथे दोन इसम हे एम.डी.पावडर हा अंमली पदार्थ विक्री करण्यासाठी आले असल्याची माहीती गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सपोनि. सुनिल तारमळे यांना मिळाताच त्यांनी सदरची माहीती लागलीच वपोनि.अशोक होनमाने यांना कळविली असता होनमाने यांनी राम चोपडे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे), सपोनि. सुनील तारमळे व पथकास कारवाई करण्याचे आदेश दिले. अंमली पदार्थ विक्री करणारे २ आरोपी इसम हे पलावा सिटी, गेट नं. २ जवळ आले असल्याने लागलीच सपोनि. सुनिल तारमळे व त्यांच्या पथकाने तात्काळ सदर ठिकाणी जावुन, पलावा सिटी मॅनेजमेंट असोसिएशन स्टाफ यांचे मदतीने १) अर्शद करार खान (वय: २८ वर्षे), रा. एफ/१४०६, फाउंटना, पलावा, फेज २. खोणी, डोबिवली पूर्व, २) शादाबुदीन मोईनुद्दीन सय्यद (वय: २८ वर्षे) रा. शोर ग्रान, लंगरखाना, वॉर्ड नं ३२, खादीम मोहल्ला, अजमेर, राजस्थान यांना ताब्यात घेवून, त्यांचेकडुन एकुण रूपये २,३२,०००/-  किंमतीची ५८ ग्रॅम वजनाची सफेद रंगाची क्रिस्टल एम.डी. पावडर (मेथेडॉन) हा अंमली पदार्थ तसेच होंडा सिबीआर मोटार सायकल, दोन मोबाईल फोन व  २,२३,४०४/- रू. रोख रक्कम असा एकुण ५,३०,४४०/- रूपये किंमतीचा मुद्देमाल कायदेशिर तरतुदीचे पालन करून हस्तगत केला.
आरोपी अर्शद करार खान हा अंमली पदार्थ जवळ बाळगुन विक्री करणारा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वी मुंब्रा पोलीस स्टेशन येथे गु.रजि नं.१२२४/२०२१ एन.डी.पी.एस. कायदा कलम ८(क),२२(ब),२२(क),२९ तसेच ए.पी.एम.सी. पो. ठाणे, नवी मुंबई येथे गु.रजि नं.२७४/२०२३ एन.डी.पी.एस. कायदा कलम ८(क),२२(ब),२२(क),२९ असे गुन्हे दाखल असून एकुण १५१ ग्रॅम एम.डी.पावडर अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेला आहे. 
यातील आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेली एम.डी पावडर अंमली पदार्थ कोठे तयार केला आहे ? कोणाला विक्री केला आहे का ? कोणास विक्री करणार होते ? तसेच त्यांचे आणखी कोणी साथीदार आहेत काय ? याबाबतचा सखोल तपास मानपाडा पोलीस ठाणे यांच्याकडुन करण्यात येत आहे.
सदरची कामगिरी मा.दत्तात्रय शिंदे, अपर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशिक विभाग कल्याण मा.सचिन गुंजाळ, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-३, कल्याण व मा. सुनिल कुराडे सहाय्यक पोलीस आयुक्त, डोंबिवली विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली वपोनि. अशोक होनमाने यांच्या देखरेखीखाली पोनि. राम चोपडे (गुन्हे), सपोनि. सुनिल तारमळे, सपोउपनिरी. भानुदास काटकर, पोहवा. सुनिल पवार, संजु मासाळ, विकास माळी, शिरीष पाटील, पोशि. विजय आव्हाड, अशोक आहेर, ढाकणे यांच्या  पथकाने यशस्वी केलेली आहे.
« PREV
NEXT »

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत